Novosti

Informacija iz stožera civilne zaštite

Kratki info za građane Grada Petrinje. Sukladno odluci Stožera CZ RH, vatrogasci će pomagati našoj policiji u provođenju mjera zaštite od Korona virusa.

– radi provođenja mjera svi stožeri civilne zaštite dužni su organizirati ispomoć policijskim službenicima na način da odmah uključe operativne snage civilne zaštite, (vatrogastvo i HGSS) tako da isti patroliraju naseljenim mjestima te prilikom uočavanja građana koji se ne pridržavaju mjera, iste upozore, a nakon njihovog upozorenja ukoliko se isti ogluše o upozorenje, o tome obavijeste policiju.