Aktivnosti, Novosti, Savjeti

FSEU.2022.MUP.143

Dobrovoljno vatrogasno društvo Petrinja, kroz Fond Solidarnosti Europske unije (FSEU) u  projektu FSEU.2022.MUP.143, nabave nove opreme za službe zaštite i spašavanja s ciljem zamjene u potresu  oštećene i uništene opreme, dobilo je ukupno 51.781,14 € (390.145,00 kn).

S navedenim novcem nabavljena je većinom oprema za tehničke intervencije i radno-zaštitna  oprema uništena tijekom saniranja posljedica razornog potresa koji je pogodio naš grad

Zahvaljujemo se Europskoj uniji, Ministarstvu unutarnjih poslova, Upravi za europske poslove, međunarodne odnose i Fondove europske unije te njihovim susretljivim djelatnicima i djelatnicama koji su nam uvijek bili na raspolaganju.

Zahvaljujemo se također dobavljačima koji su u iznimnim rokovima isporučivali robu i opremu te smo sam fond uspjeli završiti u iznimno kratkom, usudili bi se reći rekordnom roku s obzirom na trenutnu situaciju u svijetu.

Navedena oprema, i dalje će u rukama naših operativaca biti u službi potrebitih građana.