Savjeti

Zabrana paljenja vatre

Stožer CZ Sisačko-moslavačke županije donio je Odluku o zabrani paljenja vatre na otvorenom do daljnjega, a u skladu s člancima 4 i 8. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10.)

Unatoč današnjem vremenu, odluka se odnosi do daljnjega te se mole građani za pridržavanjem navedene odluke dok se ne donese drugačija odluka.