Aktivnosti

Požar niskog raslinja-ispomoć javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Petrinje

Dana 11.07.2021.godine na poziv javne vatrogasne postrojbe grada Petrinje izišli smo s našim navalnim vozilom i tri operativna vatrogasca na akciju gašenja  požara trave i niskog raslinja kod vojarne pukovnik Predrag Matanović.