Savjeti

Ponašanje u slučaju potresa

Ponašanje u slučaju potresa
Prije potresa•
Saznaj što više o potresu i što ti je činiti ako do njega dođe.• Vježbajte za slučaj potresa.• Popravite neispravne električne instalacije, plinske i vodovodne cijevi.• Označite glavnu sklopku za struju te glavni ventil za plin i vodu, a kratkom uputom opišite postupak njihova zatvaranja!• Držite velike i teške predmete na nižim policama. Dobro pričvrstite visoke, plitke ormare te police, ogledala i okvire slika na zidove.• Onemogućite gibanje pokretnih dijelova namještaja na kotačićima (TV i kompjutorski stolići i slično) i tehničke opreme (termoakumulacijske peći, klima uređaji i slično).• Boce, staklo, porculan i druge lako lomljive predmete držite u niskim zatvorenim ormarićima. Brave će spriječiti ispadanje sadržaja iz ormara.• Pronađite “sigurna“ mjesta u svakoj prostoriji, npr. čvrsti stol ili nosivi zid koji će vam poslužiti kao zaklon od potresa.• Neka Vam nadohvat ruke budu spremna osnovna sredstva za samopomoć i neophodna količina vode i hrane. Za vrijeme potresa•
Ostanite unutar građevine, sagnite se i pokrijte. Najbolje je skloniti se ispod stola, stati u kut ili uz nosive zidove. Pokrijte glavu i vrat rukama.• Maknite se od polica ili od sličnih objekata što mogu pasti. Ne trčite na izlazna vrata.• Sačuvajte prisebnost duha i ne paničarite jer je panika pogubna.• Odmaknite se što dalje od staklenih površina i pregradnih zidova.• Ne upotrebljavajte šibice i otvorenu vatru. Nakon potresa•
Kad prestane prvi potres, napustite prostorije na najpogodniji način i uzmite sa sobom najvažnije pripremljene stvari.• Nikako ne napuštajte građevinu dizalom, upotrebljavajte stepenice (zbog velike mogućnosti od kvara instalacija, rušenja dizala, nestanka struje i sl.).• Isključite električnu struju na glavnoj sklopci te zatvorite plin i vodu na glavnome ventilu..• Pijte samo zapakiranu vodu i onu što stigne kao pomoć.• Postupajte prema uputama sredstava javnog priopćavanja.• Ako ste ostali pod ruševinama budite mirni i zovite u pomoć tako da lupate čvrstim predmetom o instalacijske cijevi (vodovodnim i od centralnog grijanja).• Čuvajte snagu.
Ne zaboravite održavati sigurnosni razmak zbog virusa (COVID-19)