Aktivnosti

Nova akcija dezinfekcije gradskog središta

U petak 10. travnja 2020. godine pripadnici DVD-a Petrinja u suradnji s JVP-om grada Petrinje, DVD-om Hrastovica i gradskim poduzećima Komunalac Petrinja d.o.o. i Privreda Petrinja d.o.o. sudjelovao je u novoj akciji dezinfekcije gradskog središta grada Petrinje kao i gradske tržnice te Petrinjske kuće zdravlja. Tom prilikom gradonačelnik grada Petrinje gospodin Darinko Dumbović podijelio je gradskom institucijama 30 električnih šprica za dezinfekciju.

Dezinfekcija će se obavljati u svim ustanovama u gradu, to su domovi zdravlja, vrtić, Hrvatski dom, Policija, Centar za šljivu i kesten, Obrazovni centar Kotva, sve zgrade u Petrinji i niz sportskih klubova, malonogometni, nogometni, hrvački, rukometni, stolnoteniski i gimnastički klub. Električne šprice za dezinfekciju odmah su isprobane u Petrinjskoj kući zdravlja i na Gradskoj tržnici Petrinja.

U akciji je sudjelovalo  osam vatrogasaca  DVD-a Petrinja

Boris Božiček

Dalibor Marković

Mirfad Duraković

Dario Krovinović

Dario Marković

Željko Kudlek

Božidar Kajganić

Stanislav Polovina